fbpx

Polityka Prywatności

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem sklepu i realizacją zamówień.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie PROGRESS BOARDS pod adresem: ul. Oleska 14-22, 45-052 Opole, NIP: 754276263 REGON: 160276637. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Oleska 14-22, 45-052 Opole
– przez e-mail: info@progressboards.co
– telefonicznie: +48 664 735 050

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Cel jest zależny od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– Realizacja Twoich zamówień
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
– Przesyłanie newslettera

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji celu zawieranej umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

-Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w zawartej umowie oraz formularzach zleceń,
– Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmów telefonicznych, komunikacji email, rozmów z upoważnionymi pracownikami.
– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych może być:

– brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
– brak możliwości korzystania z usług Sklepu
– brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

3. Okres przechowywania danych osobowych

– Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia realizacji umowy, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
– Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
– Cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– Zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

– naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi obrachunkowe, firmom kurierskim za pośrednictwem których realizowana jest zawierana z nami umowa, dostawcą płatności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
– odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
– Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
– Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
– Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
– Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
– Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
– Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Ciasteczka

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

-zapamiętywania informacji o Twojej sesji
– statystycznym
– marketingowym
– udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
info@progressboards.co